0701 594 20
спешен телефонен номер


Цени на услугите | ВиК Дупница

Услуга

Цена,

лв. без ДДС

Цена,

лв. с ДДС

1

2

3

4

1.

Откриване на партида

3,00

3,60

2.

Промяна на партида

3,00

3,60

3.

Временно преустановяване на услугата ВиК по реда на чл.40 от ОУ

 

16,00

 

19,20

4.

Извлечение на сметка по чл.62 от ОУ

1,67

2,00

5.

Издаване на удостоверение за потребители на В и К услуги

 

5,00

 

6,00

6.

Извънредно отчитане на водомер /по желание на потребителя/

 

6,00

 

7,20

7.

Спиране на водата по участък от селищната водопроводна мрежа /по желание на потребителя/ - до един час

 

 

25,00

 

 

30,00

8.

Спиране, възстановяване на водоподаването при неплащане от потребителя на дължимата сума

 

17,50

 

21,00

9.

Даване на изходни данни

- за проектиране

- за изработване на план-схеми за ПУП

 

35,00

35,00

 

42,00

42,00

10.

Сключване на предварителен договор по чл.143, ал.3 от ЗУТ /съгласуване на инвестиционни проекти/

 

35,00

 

42,00

11.

Издаване на становище за съгласуване на ПУП по чл.121, ал.2 от ЗУТ

 

35,00

 

42,00

12.

Разрешително за изграждане на СВО – таксата се определя по чл.13, ал.8 от Наредба 4/2004

 

 

13.

Разрешително за изграждане на СКО– таксата се определя по чл.13, ал.8 от Наредба 4/2004

 

 

14.

Договор за предоставяне услугите В и К

35,00

42,00

17.

Съгласуване на проект за линеен обект с нанасяне и трасиране на В и К мрежи

- до 100 м

- от 101 м до 500 м

- от 501 м до 1000 м

- над 1001 м

 

 

40,00

80,00

120,00

160,00

 

 

48,00

96,00

144,00

192,00

16.

Разрешително за подмяна на СВО

10,00

12,00

17.

Разрешително за подмяна на СКО

10,00

12,00

18.

Водомер 3м³/5м³

34,97

41,96

19.

Проверка на индивидуален водомер

22,86

27,43

20.

Пломбиране на водомер

3,50

4,20

21.

Монтаж и демонтаж на водомер 3м³/ч и 5м³/ч

21,77

26,12

22.

Доставка, монтаж и демонтаж на водомер 3м³/ч и 5м³/ч

52,36

62,83

23.

Доставка, монтаж и ремонт на замръзнал водомер 10м³

56,96

68,35

24.

Доставка, монтаж и ремонт на замръзнал водомер 3м³/5м³

34,63

41,56