0701 594 20
спешен телефонен номер


Заявления | ВиК Дупница

eFaktura
eFaktura фирми
Декларация при откриване партида на наемател
Декларация за необитаем имот
Заявление за проучване за присъединяване и издаване на изходни данни
Заявление за сключване на договор при промяна на партида
Заявление за сключване на договор при откриване на партида
Заявление за пломбиране на общ водомер
Заявление за предварителен договор
Заявление за присъединяване на поземлен имот без застрояване
Заявление за присъединяване на ПИ без застрояване
Заявление за присъединяване
Заявление за издаване на служебна бележка за платени / дължими суми
Заявление за промяна на партида
Заявление за съгласуване на проект
Заявление за съгласуване на ПУП
Заявление за съгласуване на скица
Заявление за издаване на удостоверение
Заявление за откриване на партида по чл.13 ал.1 т.5 от Наредба 4/2004
Декларация по чл.57 ал.4 от общи условия на "ВиК - Дупница ЕООД"
Заявление за прекъсване на СВО и СКО
Заявление за откриване на партида
Заявление за анализ на отпадъчни води
Заявление за монтаж на водомер
Заявление за договор за предоставяне на ВиК услуги
Заявление за пломбиране на водомер
Заявление за подмяна на отклонение
Заявление за закриване на партида
Заявление за смяна на индивидуален водомер
Заявление за смяна на общ водомер