0701 594 20
спешен телефонен номер


Процедури
Up

Доставка на горива за нуждите на автопарка на "ВиК - Дупница" ЕООД

Доставка на горива за нуждите на автопарка на "ВиК - Дупница" ЕООД, с договаряне без предварителна покана за участие по чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗОП. Уникален идентификационен номер  на документа: 980329.

 

Дата: 03 Юни 2020 - 16:12 часа
Показва номер