0701 594 20
спешен телефонен номер


Процедури
Up

Доставка на горива за нуждите на автопарка на "ВиК - Дупница" ЕООД

Доставка на горива за нуждите на автопарка на "ВиК - Дупница с договаряне без предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Уникален номер в портала на обществените поръчки: 00429-2019-001

 

Дата: 12 Март 2019 - 09:41 часа
Дата: 28 Март 2019 - 16:39 часа
Показва номер