0701 594 20
спешен телефонен номер


Процедури
 

Най-теглените файлове в секцията

Техническа спецификация (Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)
Договор (Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)
Указания (Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)
Решение за откриване на процедура (Събиране на оферти с обява/Доставка на горива за нуждите на автопарка на "ВиК - Дупница)
Обява (Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)