0701 594 20
спешен телефонен номер


Открита процедура: Доставка на комбиниран багер-товарач за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Понеделник, 10 Март 2014г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява открита процедура №590602, с предмет: Доставка на комбиниран багер-товарач за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 05.05.2014 г.
Отваряне на предложенията ще бъде на 07.05.2014 г. в 14:00 ч.

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие, можете да закупите на адреса на възложителя.