0701 594 20
спешен телефонен номер


ВиК - Дупница ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка
\\ Петък, 07 Февруари 2014г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП - 9025566, с предмет:

"Инкасиране на парични суми за изразходвана питейна вода, отведена отпадъчна и пречистена от потребителите на ВиК - Дупница ЕООД по обособени позиции".

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 17.02.2014 г.

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие