0701 594 20
спешен телефонен номер


Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на „ВиК – Дупница” ЕООД по обособени позиции
\\ Вторник, 13 Август 2013г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява процедура чрез Публична покана, публикувана в Агенция по обществени поръчки с номер № 9018659/12.08.2013 г., с предмет: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на „ВиК – Дупница” ЕООД по обособени позиции”.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 30.08.2013 г.

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Техническа спецификация
Условия за участие