0701 594 20
спешен телефонен номер


Покана за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ
\\ Понеделник, 05 Август 2013г.

Управителя на "ВиК - Дупница" ЕООД, след изпълнение на Решение № 152/29.07.2013 г. на Общински съвет гр. Дупница и отчитане на мнението на представителите на Общинския съвет, отправя покана към всички юридически лица, които желаят да изградят МВЕЦ чрез ползване на хидромелеоративни съоражения, включени в капитала на "ВиК - Дупница" ЕООД, да подадат инвестиционни предложения.

Свалете поканата за участие