0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на бензин А 95Н, газ пропан бутан и дизел за "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Понеделник, 18 Март 2013г.

Указанията за изготвяне на оферта, както и документацията за участие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на бензин А 95Н, газ пропан бутан и дизел за ВиК - Дупница ЕООД” може да изтеглите от прикачения файл. Процедурата е публикувана в Агенцията по обществени поръчки с номер 9013255.

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 часа на 29.03.2013 г.

Свалете документацията за участие