0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от “ВиК-Дупница” ЕООД
\\ Сряда, 09 Януари 2013г.

Указанията за изготвяне на оферта, както и документацията за участие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от “ВиК-Дупница” ЕООД” може да изтеглите от прикачения файл. Процедурата е публикувана в Агенцията по обществени поръчки с номер 9011753.

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 часа на 25.02.2013 г.

Свалете документацията за участие