0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане
\\ Вторник, 02 Октомври 2012г.

Указания за изготвяне на оферта за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане”. Процедурата е публикувана в Агенцията по обществени поръчки с номер 2378 от 05.06.2012 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16:00 часа на 18.06.2012 г.