0701 594 20
спешен телефонен номер


Приети решения | ВиК Дупница

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР “В и К – Дупница” ЕООД, одобрени с РЕШЕНИЕ №ОУ-09/11.08.2014 г

Актуални изменения на Общите условия