0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Петък, 08 Април 2016г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в РОП на АОП с № 9050350. Предмет на обществената поръчка е: "Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Дупница" ЕООД". Публикувана на 08.04.2016 г.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 19.04.2016 г.
Отваряне на офертите на 20.04.2016 г. от 10:00 ч.

Публична покана:

Изтегляне на публична покана

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Други файлове:

Протокол - 22.04.2016
Договор - 18.05.2016