0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Инкасиране на парични суми за изразходвана питейна вода, отведена отпадъчна и пречистена от потребителите на ВиК - Дупница ЕООД по обособени позици
\\ Петък, 12 Февруари 2016г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в РОП на АОП с № 9050350. Предмет на обществената поръчка е: "Инкасиране на парични суми за изразходвана питейна вода, отведена отпадъчна и пречистена от потребителите на ВиК - Дупница ЕООД по обособени позици". Публикувана на 12.02.2016 г.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 24.02.2016 г.
Отваряне на офертите на 25.02.2016 г. от 10:00 ч.

Публична покана:

Изтегляне на публична покана

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Други файлове:

Протокол - 26.02.2016
Договор - 06.04.2016
Договор - 06.04.2016