0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Понеделник, 14 Септември 2015г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в РОП на АОП с № 9045905. Предмет на обществената поръчка е: "Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД". Публикувана на 14.09.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 25.09.2015 г.
Отваряне на офертите на 28.09.2015 г. от 14:00 ч.

Публична покана:

Изтегляне на публична покана

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Други файлове:

Протокол - 01.10.2015
Договор - 27.10.2015