0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стомана за водопроводи за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Петък, 22 Май 2015г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в РОП на АОП с № 9042031. Предмет на обществената поръчка е: "Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стомана за водопроводи за нуждите на "ВиК - Дупница" ЕООД". Публикувана на 22.05.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 02.06.2015 г.
Отваряне на офертите на 04.06.2015 г. от 14:00 ч.

Публична покана:

Изтегляне на публична покана

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Други файлове:

Протокол - 17.06.2015
Договор - 05.08.2015