0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Сряда, 11 Март 2015г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в РОП на АОП с № 9039629. Предмет на обществената поръчка е: "Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк на "ВиК - Дупница" ЕООД". Публикувана на 11.03.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 24.03.2015 г.
Отваряне на офертите на 25.03.2015 г. от 10:00 ч.

Публична покана:

Изтегляне на публична покана

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Въпроси и отговори от заинтересовани лица:

Отговор от "ВиК Дупница" ЕООД от 13.03.2015

Други файлове:

Протокол - 27.03.2015

Договор - 07.05.2015

Информация за извършени плащания - 02.07.2015