0701 594 20
спешен телефонен номер


Обществена поръчка: Осигуряване на физическа въръжена охрана на обекти сотпанисвани от "ВиК - Дупница" ЕООД
\\ Сряда, 11 Март 2015г.

"ВиК - Дупница" ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в РОП на АОП с № 9039631. Предмет на обществената поръчка е: "Осигуряване на физическа въръжена охрана на обекти сотпанисвани от "ВиК - Дупница" ЕООД"". Публикувана на 11.03.2015 г.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 20.03.2015 г.
Отваряне на офертите на 23.03.2015 г. от 14:00 ч.

Публична покана:

Изтегляне на публична покана

Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Други файлове:

Протокол - 25.03.2015
Договор - 16.04.2015
Информация за извършени плащания - 02.07.2015