0701 594 20
спешен телефонен номер


Нови Общи условия за представяне на ВиК услуги от ВиК оператори
\\ Сряда, 03 Септември 2014г.

С Решение № ОУ-09/11.08.2014Г. на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, са одобрени нови Общи условия за представяне на ВиК услуги от ВиК оператори. На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4/2004г. на МРРБ, Общите условия са публикувани във в. "Новинар" на 21.08.2014г. и във в. "Вяра" на 26.08.2014г. Съгласно чл. 11, ал. 7 от ЗРВКУ, Общите условия влизат в сила в едномесечен срок от последната публикация.

Новите Общи условия можете на намерите тук.