0701 594 20
спешен телефонен номер


Съобщение от ВиК Дупница за зимен сезон 2016/17
\\ Сряда, 07 Декември 2016г.

„Водоснабдяване и канализация- Дупница” ЕООД уведомява своите абонати, че поради настъпване на зимния сезон е необходимо да се вземат мерки за предотвратяване замръзване на водомерния възел (зазимяване) и обезопасяване на ВиК инсталациите. В помещенията, където е монтиран водомера на водопроводното отклонение /общият водомер, е необходимо да се поддържа температура над нула градуса. Ако това не е възможно водомерният възел, трябва да е добре изолиран.

С понижаването на температурите рискът от замръзване на тръбите се увеличава и е най-разумно водата в необитаемите имоти да бъде спряна. Вратите и прозорците на неотопляемите помещения е желателно да са уплътнени и плътно затворени, а таванът на сградата – добре изолиран.

Водомерните шахти в имотите също трябва да се зазимят чрез поставяне в тях на чували със стърготини, капакът да е дървен и добре изолиран.

През студените месеци най-често се пукат тръби на външни чешми. Практиката показва, че ако се оставят да текат или капят външните чешми води до разхищаване на вода и аварии. Най-добре е водата към външните водочерпни прибори да бъде спряна от спирателния кран и да се източат тръбите. При липса на спирателен кран за източване на водата е желателно външните чешми да бъдат изолирани, като се използват материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат.

За да се предпазят водопроводните инсталации от замръзване е необходимо:
1. Зазимяване на водомерните шахти;
2. Проверка изправността на спирателните кранове;
3. Спиране водата към външните чешми и източване на тръбите;
4. Изолиране на тръби и арматури с материали, които не поемат влага и не могат да замръзнат;
5. Водомерът да е в помещение, в което температурите не падат под нула градуса или да е добре изолиран.

Съгласно чл.47 (3) от Наредба №4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи /обн., ДВ, бр.88/2004 г./ при повреждане на водомерите поради замръзване ремонтът или смяната им се извършва от оператора за сметка на потребителя.