0701 594 20
спешен телефонен номер


ВиК Дупница - Добре дошли

Водоснабдяване и канализация - Дупница ЕООД, гр.Дупница е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, а община Дупница собственик на 100 (сто) % от капитала на дружеството.

Дружеството е учредено с решение на Кюстендилския окръжен съд по ф.д.451/1989 г., с предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителната и канализационната системи на територията на община Дупница, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. Неофит Рилски 9 В и К - Дупница ЕООД е В и К оператор по смисъла на ЗВРКУ и предоставя услугите доставяне вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.

16.03.2020г. 
„ВиК – Дупница” ЕООД уведомява своите потребители

Във връзка със Заповедта  на Министъра на здравеопазването за намаляване разпространението на корона вируса –COVID – 19,  „ВиК-Дупница“ ЕООД уведомява своите потребители, че за периода през, който е въведено извънредно положение, предприема следните мерки, които са съобразени с предписанията на здравните органи:

I. Ограничава се достъпа на граждани в сградата на дружеството.Всички въпроси свързани с дейността на дружеството – аварии, справки и др. ще се приемат на имейл адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и на следните телефони:
1. 0701//5-94-20/22 - сигнали за аварии;
2. 0701/5-94-25 – справки счетоводство;
3. 0701/5-94-28 – справки присъединяване, кадастър;
4. 0701/5-94-29 – касиер;
5. 0701/5-94-31 – технически ръководители ВиК-сигнали за аварии;
6. 0701/5-94-35 – показания на водомери;
7. 0701/5-94-36 – показания на водомери, справки, относно начислени количества вода;

Прочети цялото съобщение